• Zápis do 1. tříd

    Středa             3. 4. 2019        14.00 – 18.00 hod.

    Čtvrtek           4. 4. 2019        14.00 – 18.00 hod.

     
    Náhradní termín zápisu: 24. 4. 2019 15.00 - 17.00 hod.
     
     

    Třídní schůzky rodičů budoucích žáků 1. tříd

    Úterý   11.6. 2019      16.30 hod       

     
    Dne 1. 3. 2019 bude spuštěn elektronický objednávací systém, který doporučujeme využít k výběru konkrétní doby zápisu na naší škole.
     
     
    Rodiče žáků, kteří mají zájem o rozšířenou výuku hudební výchovy, mají možnost s dětmi (kromě klasického zápisu) absolvovat i talentové zkoušky. 
    Na talentové zkoušky si rodiče budoucích prvňáčků termín nerezervují.
     
    Odklad školní docházky:
     
    Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
     
    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte při zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2019) 
    o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy počátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tuto žádost je nutné doložit 
    doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní 
    docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, kdy dítě dosáhne osmého roku věku.
     
    Pokud máte zájem požádat o odklad školní docházky, co nejdříve se prosím objednejte na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.