• Plán třídních schůzek a pedagogických rad ve školním roce  2018/2019

           

    18. 9. 2018      úterý              17.00 hod.                  třídní důvěrníci         

                                                   18.00 hod                   třídní schůzky

     

    13. 11. 2018    úterý              14.00 hod                    pedagogická rada

                                                   17.00 – 19.30 hod       hovorové hodiny             

                                                   17.00 hod                    třídní důvěrníci

                                                   18.00 hod                    třídní schůzky

                                                                                              

    8. 1. 2019        úterý              17.00 – 19.30 hod       hovorové hodiny

                                                   17.00 hod                    třídní důvěrníci          

                                                   18.00 hod                    tř. schůzky

     

    24. 1. 2019     čtvrtek            14.00 hod                    pedagogická rada

                                                

    16. 4. 2019      úterý              14.00 hod                    pedagogická rada

                                                   17.00 – 19.30 hod       hovorové hodiny

                                                   17.00 hod                    třídní důvěrníci

                                                   18.00 hod                    tř. schůzky

     

    4. 6. 2019        úterý               17.00 – 19.30             hovorové hodiny

                                                    17.00 hod.                  třídní důvěrníci

                                                    18.00 hod.                  tř. schůzky

     

    20. 6. 2019      čtvrtek            14.00 hod.                  pedagogická rada

     

    Zápis do 1. tříd

    Středa             3. 4. 2019        14.00 – 18.00 hod.

    Čtvrtek           4. 4. 2019        14.00 – 18.00 hod.

     

    Náhradní termín:

    Středa 24. 4. 2019       15.00 – 17.00 hod.

    Jazykové testování 2. ročník:

    Pátek   26. 4. 2019       8.30 hod.

    Třídní schůzky budoucích 1. tříd

    Úterý   11.6. 2019        16.30 hod.     

    Přijímací zkoušky na SŠ

    8. 4. – 30. 4. 2019   (přesný termín určí  ředitelé středních škol)

    Talentové zkoušky    leden 2019

    Dny otevřených dveří

    Čtvrtek  13. 12. 2018    8.00 - 16.00 hod.

    Čtvrtek  21. 3. 2019      8.00 - 16.00 hod.

     

     

     

                                                                                                              Mgr. Ivo Pokorný

                                                                                                               ředitel školy