• V rámci náboru žáků do 1. ročníků spolupracujeme s mateřskými školkami. Pravidelně zveme děti z okolních mateřských škol (MŠ Chodská 5, 
   MŠ Chodská 15, MŠ Plovdivská) na tyto aktivity:
   
    
   PROSINEC:
   "Cesta za pohádkou" (divadelní představení žáků ZŠ za účasti dětí MŠ)
   
    
   (PaedDr. Zina Hošková)
   
    
   BŘEZEN:
   Školákem nanečisto
   
    
   KVĚTEN:
   "Den Země" (plnění tematicky zaměřených úkolů na jednotlivých stanovištích)
   
    
   místo konání: školní hřiště ZŠ
   
    
   ČERVEN:
   Pohádkové představení dramatického kroužku
   
    
   místo konání: jídelna ZŠ
   
    
   
    
   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
   Čtvrtek   13. 12. 2018          8.00 - 16.00 hod.
   Čtvrtek   21. 3. 2019            8.00 - 16.00 hod.
   
    
   Ve 12.00 a v 15.00 hod. bude schůzka rodičů budoucích prvňáčků v učebně 1.C.