• ROZŠÍŘENÁ VÝUKA AJ

    Rozšířená výuka jazyků na ZŠ Jana Babáka má mnohaletou tradici, vždyť první jazykové třídy zde pracovaly již v roce 1970. Nadaní žáci jsou zařazeni do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka od třetí nebo i čtvrté třídy, v šesté třídě se přidává ještě německý jazyk. Větší dotace hodin, zkušení a kvalifikovaní pedagogové, netradiční formy práce, to vše vede k nadstandardní znalosti hlavního světového jazyka.

    Předpokladem přijetí do skupiny s rozšířenou výukou je zvládnutí zkoušky, kterou děti absolvují na konci druhé třídy nebo pohovoru na konci třetí třídy. Zkouška se skládá z teoretické části (základní znalosti druhého ročníku – viz ukázky testů z předešlých let) a praktické části, kdy na základě jednoduchého pohovoru pedagogové zjišťují předpoklady dětí pro studium jazyků. Angličtina je světový jazyk, který pro generaci našich dětí bude patřit k základnímu vědomostnímu vybavení a spolu se znalostí němčiny splňuje i podmínku Evropské unie – znát dva jazyky. Proto neváhejte a rozhodněte se, kam nasměrovat vývoj svého dítěte. Zkoušky do třetích tříd s rozšířenou výukou jazyků se konají každý rok v dubnu, datum se shoduje s přijímacími zkouškami na střední školy. Přihlášky si lze vyzvednout v kanceláři školy .

    Žáci 4. - 6. ročníků pracují v hodinách placené konverzace podle speciálních učebnic vydaných Cambridgeskou univerzitou. Připravují se na zkoušky Starters, Movers a Flyers..

     

    ANGLIČTINA HROU

    Vyučování angličtiny probíhá jednu vyučovací hodinu týdně. Každý rok nabízíme další hodinu hrazenou rodiči, ve které budeme probrané učivo procvičovat formou her, dramatizací, písniček atd. Náplní hodin je osvojování si základů angličtiny hravou formou. Nevyučuje se pouze klasicky, ale i s pomocí metod dramatické výchovy.

    Pracujeme s učebnicemi Happy House 1 a Happy House 2 nakl.Oxford. Při plnění zábavných aktivit se děti učí používat angličtinu jako přirozenou nutnost, aby dobře splnily svůj úkol. Samozřejmostí je zavádění jednoduchých pokynů v angličtině


     

    KONVERZACE

    Konverzace v anglickém jazyce probíhá na naší škole od 3. – 5. ročníku pod vedením učitelů angličtiny. Žáci se připravují na mezinárodní Cambridgeské zkoušky – tj. zdokonalují se v poslechu, mluvení, čtení a psaní podle nejmodernějších učebních materiálů.

    Od 6. – 9. ročníku probíhá konverzace s rodilým mluvčím z Velké Británie. Žáci prohlubují témata probíraná v běžných hodinách, zdokonalují se zejména v mluveném projevu a v poslechu