• ANGLICKÉ DIVADLO 2017

     

    ANGLICKÉ DIVADLO S CHARITATIVNÍM PODTEXTEM MÁ NA ZŠ JANA BABÁKA SVOU TRADICI.

     

    Ani v posledním měsíci roku 2017 tomu nebylo jinak. Žáci prvních, třetích a pátých tříd předvedli svým rodičům v přeplněném sále školy, co zvládli vedle klasické výuky anglického jazyka secvičit pod vedením svých učitelů, přičemž pětihodinová časová dotace angličtiny, kterou mají děti na ZŠ Jana Babáka od třetího ročníku, jim byla velkou výhodou. Jednalo se o krásné a milé anglické písničky, básničky, tanečky i pohádku; vše završené skvěle secvičenou rytmizací písně od americké herečky a zpěvačky Anny Kendrick.

     

    Druhý stupeň reprezentovali žáci ze 7.B, které svým vlastním divadelním číslem přesvědčili rodiče o tom, kam se jejich menší děti mohou za několik let v angličtině dostat. Není typické, že by žáci sedmých ročníků o své vlastní vůli četli španělskou klasiku o Donu Quijotovi, na jejímž základě by psali anglické scénáře. O to více jsme rádi, že se to našim žákům pod vedením paní učitelky třídní podařilo a spolu se třídou při dvacetičlenném obsazení sehráli úžasné představení, do něhož zakomponovali vysokou úroveň angličtiny, výborné dialogy, skvělé herecké etudy, vydařenou hru na kytaru, vlastní Power Pointovou prezentaci i humor.

     

    Tentokrát jsme vsadili na moderátora z řad sedmáků. Ten se postaral svým profesionálním výstupem o uvedení všech tříd a skvělé propojení mezi jednotlivými čísly.

     

    O úspěchu celého představení svědčí i okamžité reakce rodičů, které vytvořili výborné publikum. Každoročně putuje výtěžek z dobrovolného vstupného do centra Kociánka, o němž je známo, že poskytuje podporu dětem i dospělým s handicapem při vzdělávání.

     

    Děkujeme všem přispěvatelům za krásných 4.776 Kč, ze kterých se mohou těšit na Kociánce, a těšíme se na další setkání.

     

    Kolektiv učitelů angličtiny

     

     

    JAZYKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ VE STUDNICI 2017

     

    Co je aktuálního na ZŠ Jana Babáka? Skvělá nálada! A to více než jindy. Proč? Šesťáci, sedmáci a osmáci se vrátili ze Studnice (nejvýše položené vesnice na Vysočině), kde letos prožili jazykový kurz plný učení i zábavy.

    Na podzim již tradičně jezdíváme na tento adaptační pobyt soustředěný na výuku cizích jazyků, z čehož pak těžíme celý školní rok. Letos jsme se vrátili obzvlášť spokojeni. Tématem celé akce byla Česká republika, a tak jsme hledali zajímavé informace, přemýšleli, kam zavézt cizince, co jim nabídnout k jídlu, co jim sdělit o české hudbě, zdejších zvířatech, sportech i historických postavách. Na konci pobytu byly výsledky prezentovány v anglickém jazyce. V jiných výukových blocích se dramatizovaly tradiční české pověsti a trénovaly etudy v duchu různých českých osobností. Týmy dětí pak také soutěžily v (ne)obyčejných hrách na podkladě čtenářské gramotnosti, sportovních dovedností, rychlosti, síly, taktiky, paměti, vědomostí či kreativity.

    Nebylo pro každého lehké vytvořit vlaštovku, přenést náruč plnou víček komplikovaným terénem, trefit se do správné láhve, přejít po tmě místnost plnou nástrah, zapamatovat si geografická fakta o Vysočině v angličtině nebo detaily z kreativní výstavy ve Žďáře nad Sázavou. Všichni nejvíce vzpomínáme na Pevnost Boyard, skvělou partu a nově utvořená přátelství.

     

     

    Studijní zájezd do Velké Británie 2017

    V letošním školním roce uspořádáme tradiční zájezd pro žáky 5. - 9. ročníků do Velké Británie.

    Tentokrát se podíváme do Hastings a okolí.