• UČEBNY JAZYKŮ

    V naší škole jsou dvě jazykové učebny, kde se žáci v rámci rozvrhu výuky jazyků postupně střídají. V obou učebnách jsou lavice uspořádány do tvaru písmene U. Toto uspořádání je pro výuku jazyků vhodnější než klasické řady lavic. Jedna z jazykových učeben je vybavena moderním výukovým interkomem. Využíváme výukových programů na interaktivních tabulích.

    https://trcka.webnode.cz/_files/system_preview_200000109-1e3471f2ea/5.jpghttps://trcka.webnode.cz/_files/system_preview_200000108-2122c22317/4.jpg

    Největší předností tohoto zařízení je to, že žáci nejsou při naslouchání cizímu jazyku rušeni okolním prostředím (šum okolí, ozvěna v místnosti, vyrušování a hovor spolužáků). Zařízení umožňuje, aby žáci prostřednictvím sluchátek a mikrofonu komunikovali navzájem ve dvojicích, ve skupinách nebo individuálně se stejně vybaveným učitelem. Učitel může prostřednictvím interkomu naslouchat práci jednotlivých žáků nebo skupin a podle potřeby je opravovat. Výhodou individuální komunikace žák - učitel je to, že oprava či nápověda učitele neruší celou třídu. Další výhodou práce s tímto zařízením je také to , že umožňuje práci ve dvojicích nebo skupinách i ve třídách s vyšším počtem žáků, což by v běžné učebně kvůli příliš velkému hluku nebylo možné (žáci by se navzájem rušili). V této učebně je také řada závěsných tabulí, na kterých jsou přehledně shrnuty základní mluvnické jevy anglického jazyka.

    https://trcka.webnode.cz/_files/system_preview_200000111-00ec001e0d/7.jpghttps://trcka.webnode.cz/_files/system_preview_200000110-8cd698dd0b/6.jpg

    V obou jazykových učebnách je k dispozici videopřehrávač, který umožňuje zejména mladším žákům prezentovat jazyk zábavnou formou (animované výukové filmy BBC). Další možností zpestřující výuku angličtiny je využití počítačů PC ve školních počítačových učebnách, kde jsou k dispozici výukové programy, které vhodně doplňují učebnice Project 1-5 používané k výuce anglického jazyka v naší škole

     

     

     Učební materiály pro výuku anglického jazyka

     

    Na naší škole používáme převážně anglické učebnice vydané nakladatelstvím Oxford University Press.

    V 1. ročníku používáme učebnice Happy House 1, ve 2. ročníku učebnici Happy House 2.

    Ve 3. ročníku navazujeme na učebnice Happy House učebnicí Happy Street 1.

    Ve 4. ročníku začínají jazykové skupiny s učebnicí Project - nové vydání s CD a interaktivním programem. Běžné skupiny pracují s Happy Street 2.

    Od 5.do 9.ročníku postupně pracujeme s učebnicemi Project 1 až Project Plus. Jedná se o nejnovější 4. vydání, které umožňuje žákům pracovat online na programech procvičujících a prohlubujících probírané učivo.

    Všechny učební materiály se skládají z vlastní učebnice a z pracovního sešitu obsahujícího cvičení, shrnutí gramatiky každé lekce a slovní zásobu a CD s poslechy.

    Kromě učebnic používáme při vyučování i řadu dalších výukových materiálů. Jedná se o nejrůznější pracovní listy, nástěnné tabule, hry, doplňková cvičení, videa, písničky, básničky, rýmované příběhy a pohádky. Využíváme i program pro výuku anglického jazyka ve školní počítačové učebně. Výuku doplňujeme interaktivními programy, prací s interaktivními tabulemi a online procvičováním.