• Školní speciální pedagog

    Mgr. Kateřina Bartoňová

    e-mail: katerina.bartonova@zsbabak.cz

     

    Konzultační hodiny pro rodiče

    • dle individuální domluvy

     

    Hlavní činnost

    • konzultace pro rodiče při výukových potížích dětí
    • metodická podpora pedagogických pracovníků
    • pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
    • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
    • vyhledávání žáků s poruchami učení, provedení orientační diagnostiky
    • skupinová a individuální reedukace u žáků se specifickými poruchami učení
    • konzultace pro zákonné zástupce a učitele v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
    • péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
    • správa kabinetu speciálně pedagogických pomůcek a knihovny
    • vedení logopedického kroužku    Více zde: https://www.zsbabak.cz/skolni-poradenske-centrum/skolni-specialni-pedagog/