• Školní psycholog

    Mgr. Barbora Šenovská

    e-mail: barbora.senovska@zsbabak.cz

    Náplň školního psychologa: 

    • prevence patologických jevů ve škole (šikana, agrese, sebepoškozování, negativní sebepojetí) 
    • ndividuální práce (úzkostné děti, děti v obtížných životních situacích, děti selhávající ve výuce) 
    • práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami  
    • práce s třídními kolektivy  
    • kariérní poradenství  
    • diagnostika a screening (nadané děti, děti s psychickými obtížemi, třídní kolektivy) 
    • poradenství rodičům, učitelům i asistentům 
    • krizová intervence  


    Informace pro žáky

    S čím se můžou žáci obrátit na školního psychologa:

    • Nedaří se ti přijít na způsob, jak se učit
    • Prožíváš situaci, se kterou si nevíš rady (v rodině, s kamarády, ve škole)
    • Něco tebe nebo tvého spolužáka trápí
    • Necítíš se ve třídě dobře (nevycházíš se spolužáky/učiteli, máš pocit, že se ti nedaří zapadnout, někdo se k tobě chová nepříjemně)
    • Potřebuješ poradit s výběrem střední školy
    • Potřebuješ si s někým popovídat

     

    Jak se na psychologa obrátit? Máš hned několik možností:

    • zajdi za svým třídním nebo jiným učitelem, kterému důvěřuješ a ten všechno domluví
    • nebo můžeš sám za psycholožkou zajít do kabinetu ve 2. patře na 1. stupni -nebo jí napiš na emailovou adresu: barbora.senovska@zsbabak.cz nebo přes Edupage

     

    Informace pro rodiče

    S čím se mohou rodiče obrátit na školního psychologa:

    • Mají pocit, že dítě něco dlouhodobě trápí
    • Když se u dítěte začnou projevovat různé obtíže (strach ze školy, problémy se spaním/jídlem, náhlá změna chování/nálad, nezvladatelné emoce)
    • V případě obtížné životní situace, která má dopad na život dítěte (rozvod, úmrtí blízkého člověka...)
    • Neví, na jakou střední školu by dítě mělo jít
    • Potřebují poradit s výchovou dítěte
    • S čímkoliv dalším, co by rádi probrali ohledně jejich dítěte

    Jak se na psychologa obrátit?

    • nejlépe prostřednictvím Edupage nebo na email: barbora.senovska@zsbabak.cz
    • další možností je oslovit učitele, který s psycholožkou vše potřebné dojedná