• Děti s ADHD a neklidné děti 

   Centrum pro rodinu a sociální péči 

   -poradenství ve výchově a péči 

   -doučování dětí 

   -skupinky pro neklidné děti 

   -vzdělávání pro rodiče, školu a blízké 

    

   Výchovné problémy 

   Středisko výchovné péče Brno 

   -poradenství a péče o děti které 

   -mají potíže ve škole (prospěch, absence, záškoláctví, narušené vztahy s vrstevníky či pedagogy, šikana …) 

   -mají problémy v rodinném soužití (komunikace, vztahy, rozvodové situace, útěky z domova, lhaní, ...) 

   - mají nízké sebevědomí, úzkostné a depresivní stavy 

   se nacházejí v obtížné životní situaci 

   -mají problémy s ADHD, ADD, agresivitou,  

   -děti, které se dopustily trestních činů, experimentují s alkoholem a dalšími drogami 

    

   Úmrtí vrodině 

   Vigvam 

   -pomoc rodinám při úmrtí blízkého člověka 

   -krizové terapie, podpůrné skupiny pro děti i dospělé 

    

   Poruchy příjmu potravy 

   Anabell 

   -psychologické poradenství 

   -poradenství pro rodiče  

   -nutriční poradenství 

   -internetové poradenství 

   -terapie individuální, rodinné a skupinové 

    

    

   Ohrožené děti 

   Spondea 

   -poradenství v obtížných životních situacích 

   -pomoc při domácím násilím 

   -péče o zanedbané a týrané děti  

    

   Pomoc rodinám v tíživé životní situaci 

   Ratolest 

   -pomoc rodinám v tíživé životní situaci  

   -pomoc při vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro děti 

   -centrum prevence a resocializace dětí, které se dopustily trestných činů  

    

   Krizové centrum  

   Krizové centrum pro děti a dospívající 

   -pomoc dětem, které se nachází v krizi (obtížná životní situace, školní problémy, problémy s vrstevníky, problémy v rodině) 

   -možnost ubytování, terapií, odborného poradenství 

    

   Krizové linky: 

   -krizová pomoc 

   -možnost chatu, skype, internetového poradenství 

   -poradenství a pomoc v různých oblastech života 

   -poradenství rodičům v oblasti výchovy dětí, ohrožení dětí a další 

   -linka pro rodiny a školy 

   -poradenství při ztracení dítěte, ohrožení dítěte,