• Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2021 / 2022 naleznete zde: SEZNAM_ZAKU_PRIJATYCH_DO_1_ROCNIKU_2021-2022(2).pdf

     

    Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021 / 2022

     

    Vážení rodiče,

    vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci bude zápis k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, uskuteční se tak pouze formální forma zápisu.

    Termín zápisu: 6. a 7. dubna 2021

    Náhradní termín: 28. 4. 2021

    Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese https://zapisdozs.brno.cz

    Vyplněnou žádost o přijetí zasílejte od 1.4. do 7.4. 2021.

    Pokud máte zájem o rozšířenou výuku hudební výchovy, napište tuto informaci na přihlášku do pravého horního rohu. Pokud má Vaše dítě sourozence, který navštěvuje naši školu, napište, prosím, jeho jméno a třídu na přihlášku do pravého horního rohu.

    Možnosti doručení 

    1. datová schránka (49wnjgg)               
    2. e-mail s elektronickým podpisem  (skola@zsbabak.cz)
    3. poštou (Základní škola Brno, Jana Babáka 1, p. o., ul. Jana Babáka 1, 616 00
    4. vložením do poštovní schránky budovy školy (u hlavního vchodu)                                                                                                                             

    Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/22 bude zveřejněný na webových stránkách naší školy 7. 5. 2021.

    Přednostně přijímáme děti ze spádových oblastí a následně sourozence našich žáků. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně. Stejné podmínky platí i v případě, že se uvolní místa pro nespádové děti. Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověřujeme v rámci elektronického zápisu města Brna a na ÚMČ, který vede evidenci obyvatel.

    V případě dětí, které mají vývojové a zdravotní poruchy nebo potřebu asistenta pedagoga, mohou rodiče kontaktovat zástupkyni ředitele Mgr. Ladu Novotnou v termínu 6. a 7. dubna 2021 od 14 do 17 hod. (tel.: 541 211 986)

    Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, doloží vyjádření dětského lékaře a pedagogicko - psychologické poradny popř. klinického psychologa.

     

    Odklad školní docházky:

    Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

     

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte při zápisu o odklad povinné školní docházky,

    odloží ředitel školy počátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tuto žádost je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného

    školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení

    školního roku, kdy dítě dosáhne osmého roku věku.

     

    Pokud máte zájem požádat o odklad školní docházky, co nejdříve se prosíme objednejte na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.