• Zápis do 1. tříd

    Úterý             7. 4. 2020        14.00 – 18.00 hod.

    Středa            8. 4. 2020        14.00 – 18.00 hod.

    
     
    Náhradní termín zápisu: středa 29. 4. 2020 15.00 - 17.00 hod.
    
     
    
     

    Třídní schůzky rodičů budoucích žáků 1. tříd

    Středa   17.6. 2020      16.30 hod       

    
     
    Dne 1. 3. 2019 bude spuštěn elektronický objednávací systém, který doporučujeme využít k výběru konkrétní doby zápisu na naší škole.
    
     
    
     
    Rodiče žáků, kteří mají zájem o rozšířenou výuku hudební výchovy, mají možnost s dětmi (kromě klasického zápisu) absolvovat i talentové zkoušky. 
    Na talentové zkoušky si rodiče budoucích prvňáčků termín nerezervují.
    
     
    Odklad školní docházky:
    
     
    Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
    
     
    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte při zápisu o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy počátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tuto žádost je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, kdy dítě dosáhne osmého roku věku.
    
     
    Pokud máte zájem požádat o odklad školní docházky, co nejdříve se prosíme objednejte na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.