• 7.B  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Věra Brlicová