• 6.B  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Kamila Hrčková