• 6.C  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Lada Grossová