• 5.C  
   Třídní Učitelka:
   Mgr. Magdalena Bašeová
    
   Seznam vyučujících a předmětů:
    
   Učitel   Předmět
   Mgr. Eliška Roháčková  

   Český jazyk, Matematika, Náš svět, Tělesná výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova

   Mgr. Dominika Sikora   Hudební výchova
   Mgr. Veronika Hrůzová   Sborový zpěv