• 4.A  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Dagmar Kutalová