• 3.A  
      Třídní Učitelka:
      PaeDr. Zina Hošková