• 3.C  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Tereza Sedláková