• 2.A  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Pavla Pilátová