• 2.C  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Renata Klusáková