• 1.A  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Eliška Roháčková