• 1.B  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Petra Tománková