• 1.C  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Terezie Urbanová