• 9.A  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Pavla Tejkalová