• 8.A  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Michaela Máliková