• 8.B  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Naděžda Peňáková