• 7.A  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Emilie Gelová