• Školní psycholog

    Mgr. Barbora Šenovská

    e-mail: barbora.senovska@zsbabak.cz

     

    Konzultace pro rodiče 

    • po předchozí domluvě e-mailem

     

    Hlavní činnosti

    • individuální psychologické poradenství pro žáky při řešení výukových nebo osobních problémů

    • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

    • krizová intervence pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v naléhavých situacích

    • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
    • práce s třídními kolektivy zaměřená na prevenci problémů a zlepšování vztahů

    • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, techniky a hygiena učení)
    • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

    • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
    • metodická podpora pedagogických pracovníků
    • kariérní poradenství – diagnostika profesní orientace, konzultace pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče    Více zde: https://www.zsbabak.cz/skolni-poradenske-centrum/skolni-psycholog/