• Na 2. stupni daltonská výuka plynule navazuje na zkušenosti a dovednosti žáků z prvního stupně.

    V každém ročníku jsou určeny předměty, ve kterých se pracuje s daltonským plánem. Daltonsky je možno pracovat v různých dnech, každý určený předmět samostatně. Pracujeme podle vhodnosti obsahu učiva nejméně 2x do měsíce. To vše podle uvážení a na zodpovědnost vyučujícího.

    Daltonskou výuku označujeme v třídní knize velkým písmenem „D“.

    Písemné plánování se žáky využíváme ve všech předmětech 2. stupně, tedy nejen v předmětech „daltonských“.

    V jednotlivých ročnících jsou určeny tyto předměty:

    • 6. ročník        Č, M, F
    • 7. ročník        Č, M, D, Př 
    • 8. ročník        Č. M, A, Př
    • 9. ročník        Č, M, Z, VO, Př 

    Daltonské hodiny jsou zařazovány podle potřeby a vhodnosti učiva 1x za 14 dní. Práce v daltonských hodinách je velmi různorodá, např. skupina společně vypracovává obsáhlejší úkol nebo jednotlivě každý vypracovává svůj pracovní list, popřípadě je zadán dlouhodobější úkol, kdy si žák musí rozvrhnout a naplánovat práci tak, aby měl dílčí úkoly splněny k určeným kontrolním datům. V každém pracovním listě je vždy v závěru prostor k hodnocení vlastní práce nebo práce celé skupiny.

    Žáci mají možnost využívat školní knihovnu i wi-fi síť.