• Od pondělí 12. 4. 2021 nastupují žáci 1. stupně na tzv. rotační výuku dle schématu zaslaného rodičům interní zprávou školy přes Edupage. Podmínkou účasti na prezenční části rotační výuky je absolvování testování, které bude probíhat 2x týdně. Výjimku z testování mají ti žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního RT-PCR testu. Jak budete testování probíhat můžete zhlédnout ve videu připraveném MŠMT (záložka "Videa k testování"). Více informací bude rodičům zasláno prostřednictvím informačního systému školy.