• Rotační výuka 2. stupně

    • 6. 5. 2021
    • Od pondělí 10. 5. bude zahájena rotační výuka žáků 2. stupně. V prvním týdnu nastoupí 6. a 7. ročníky, ve druhém týdnu 8. a 9. ročníky. Bližší informace byli rodičům zaslány interní zprávou přes informační systém Edupage. Těšíme se, že se po dlouhé době opět budeme (ač v omezeném režimu) potkávat ve škole!

    • Režim školy od 12. 4. 2021

    • 8. 4. 2021
    • Od pondělí 12. 4. 2021 nastupují žáci 1. stupně na tzv. rotační výuku dle schématu zaslaného rodičům interní zprávou školy přes Edupage. Podmínkou účasti na prezenční části rotační výuky je absolvování testování, které bude probíhat 2x týdně. Výjimku z testování mají ti žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního RT-PCR testu. Jak budete testování probíhat můžete zhlédnout ve videu připraveném MŠMT. Více informací bude rodičům zasláno prostřednictvím informačního systému školy.

    • Aktuální info k zápisu do 1. tříd

    • 8. 3. 2021
    •  

     Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci bude zápis k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, uskuteční se tak pouze formální forma zápisu.

     Termín zápisu: 6. a 7. dubna 2021

     Náhradní termín: 28. 4. 2021

     Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese: https://zapisdozs.brno.cz

     Vyplněnou žádost o přijetí zasílejte od 1. 4. do 7. 4. 2021.

     Pokud máte zájem o rozšířenou výuku hudební výchovy, napište tuto informaci na přihlášku do pravého horního rohu. Pokud má Vaše dítě sourozence, který navštěvuje naši školu, napište, prosím, jeho jméno a třídu na přihlášku do pravého horního rohu.

     Možnosti doručení 

     1. datová schránka (49wnjgg)               
     2. e-mail s elektronickým podpisem  (skola@zsbabak.cz)
     3. poštou (Základní škola Brno, Jana Babáka 1, p. o., ul. Jana Babáka 1, 616 00
     4. vložením do poštovní schránky budovy školy (u hlavního vchodu)                                                                                                                             

     Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/22 bude zveřejněný na webových stránkách naší školy 7. 5. 2021.

                           

     VÍCE INFORMACÍ ZDE:

    • Provoz školy od 1. 3. 2021

    • 1. 3. 2021
    • Škola je pro vyzvednutí materiálů na vrátnici a vyřízení dalších nezbytných záležitostí otevřena ve všední dny od 7.30 do 15.00 hod.

    • Uzavření školy

    • 27. 2. 2021
    • Z důvodu nařízení Vlády ČR bude škola od pondělí 1. 3. 2021 až do odvolání uzavřena.

     Informace k ošetřovnému naleznou rodiče pod tímto odkazem: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

     Další důležité informace rozesíláme rodičům interními zprávami přes informační systém Edupage.

    • KYBERPROSTOR BEZPEČNĚ

    • 1. 2. 2021
    • https://www.e-bezpeci.cz/

     https://osveta.nukib.cz/local/dashboard/

     Tato doba nutí žáky ke stálému připojení do kyberprostoru. Být online. Jak ale pracovat v tomto prostoru bezpečně? Jak si stanovit pravidla práce? Jak se nestát závislým? Platí všechno doposud naučené? Může se internet stát rizikovým prostředím i pro starší žáky?  Co pro bezpečí v kyberprostoru můžu udělat jako rodič? Na takové a spousty podobných otázek může odpovědět odborník v semináři. Pomoct mohou dobře udělané webové stránky plné rad.

     Všem rodičům i žákům, kteří hledají odpovědi na takové a další otázky doporučujeme (jak jinak) opět webové stránky. Jedná se o stránky zřizované Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost, o stránky vedené profesionály se zárukou odborných institucí. Nabízíme vám je jako pomoc při hledání řešení vzniklých problémů.

     V případě potřeby můžete také kontaktovat školní metodičku prevence nebo školní psycholožku. I nadále chceme být školou nápomocnou.

     Ing. Marcela Kováříková - školní metodik prevence

    • PARO - participativní rozpočet do škol

    • 15. 1. 2021
    • Žáci ZŠ Jana Babáka se v 1. pololetí zúčastnili projektu města Brna PARO. Díky němu si mohli sami navrhnout, čím by chtěli zpříjemnit prostředí školy. Poté se v několika kolech hlasování rozhodovalo, který projekt bude zrealizován za finance, které nám město Brno poskytlo. Do závěrečného hlasování se probojovaly 3 projekty - na koupi venkovních pingpongových stolů, na zapůjčení charge boxu a na koupi sportovního vybavení do tělocviku. Vítězným se stal projekt žáků z 8.A - sportovní vybavení do tělocviku. Věříme, že budou nové pomůcky dobře sloužit! Tereza Přibylová, koordinátorka projektu

    • Školní kolo dějepisné olympiády

    • 16. 12. 2020
    • V pátek 4. 12. se podařilo i přes nepřízeň situace uskutečnit školní kolo dějepisné olympiády. Úspěšnými řešiteli byli Ondřej Polák (9.B), Filip Džozlic (9.C) a Petr Kornhäuser (9.C). Petr Kornhäuser postupuje do okresní kola, které se uskuteční 18. 1. Všem zúčastněným děkujeme a Petrovi přejeme hodně štěstí v okresním kole!