• Beseda s Ivonou Březinovou

    • 21. 11. 2019
    • Dnes 21. 11. 2019 měli žáci i učitelé naší školy možnost setkat se s výjimečným člověkem - spisovatelkou IVONOU BŘEZINOVOU. Poutavě vyprávěla o tom, jak píše své knihy, rozebrala problematiku závislostí, autismu i jiných handicapů. Vyprávěli jsme si o nebezpečných situacích jako jsou laviny, ztroskotání lodě, pobyt na poušti nebo v džungli. Věříme, že toto nevšední setkání motivovalo děti k četbě jejich knih a některé možná i k samotné tvůrčí práci.

    • Netradiční hodina angličtiny

    • 19. 11. 2019
    • „Paní učitelko, myslíte, že bychom se s tím, co už umíme, domluvili s nějakým Angličanem?“ zeptali se před několika týdny páťáci v angličtině. A tak jsme si řekli, že to zkusíme a jednoho Angličana jsme si pozvali do hodiny na návštěvu. William si sice pro nás připravil prezentaci, ale největší část hodiny jsme stejně strávili otázkami ze strany dětí. Dověděli jsme se, odkud přesně pochází, kolik má sourozenců nebo jaké předměty se mu líbily ve škole. Také jsme Williama potrápili několika českými jazykolamy. Na konci hodiny jsme si již všichni byli jistí, že bychom se v Anglii seznámit dovedli :)

    • Virtuální realita

    • 14. 11. 2019
    • Ocitnout se z nenadání na povrchu Měsíce, procházet se po něm a zkoumat každičký kráter. Dostat se na oběžnou dráhu Neptunu a uvědomit si, jak daleko jsme od naší planety. Zkontrolovat si důkladně každičkou kost v lidském těle, zjistit, jak vše funguje a jako zkušený chirurg provádět operaci.

     Pomocí výuky skrze virtuální realitu si žáci pátých tříd budou moci v průběhu listopadu a prosince vše vyzkoušet. Žáci tak v rámci hodin přírodovědy a vlastivědy vyzkouší různorodé aktivity, které pokrývají několik témat ze zmíněných předmětů. Žáci tak mají možnost prozkoumat místa, na která se zatím v reálném světě nedostanou. Aktivním prožitkem tak budou moci děti tématům lépe porozumět a mnohé si i pamatovat.

    • Osvětim

    • 14. 11. 2019
    • Osvětim 2019

     V pondělí 18. 11. 2019 čeká žáky 8. a 9. ročníků exkurze do Osvětimi. Toto místo je známé svou temnou historií spojenou s holocaustem. Děti navštíví areál Auschwitz I sloužící původně jako politický tábor a Auschwitz II – Březinka, který sloužil jako vyhlazovací tábor. Obě místa jsou velmi působivá, mají svůj genius loci. Věříme, že se žáci vrátí plni dojmů a v budoucnu nedovolí, aby se historie opakovala.

    • Projekt Maják

    • 13. 11. 2019
    • Dne 31. 10. žáci šestých ročníků navštívili ZŠ Měšťanská, kde se mohli v rámci projektu Maják seznámit s moderními metodami pozorování fyzikálních a chemických jevů. Vyzkoušeli si změřit teplotu pomocí sady PASCO, pohráli si s pH látek, vytiskli si 3D model a sestavili a naprogramovali si Lego roboty. Celá návštěva se odehrála v tvořivém a badatelském duchu, děti spolu velmi pěkně spolupracovaly a vzájemně si pomáhaly. 

     Více zde: https://www.zsmestanska.cz/majak-zs-jana-babaka/ 

    • Akce našich druháčků

    • 12. 11. 2019
    • Druháčci v knihovně 

     Naši druháčci navázali spolupráci s místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena.

     Se zájmem si poslechli pořad o opičce Rozárce, který je s knihovnou seznámil, rozhlédli se zde a vypůjčili si své první knížky. Někteří sem již chodí se svými rodiči, jsou ale děti, které do knihovny zavítaly poprvé a moc se jim líbila široká nabídka knížek, komiksů a časopisů.

     Jezírko - program "Mravenčí desatero"

     Dostat se na výukový program na Lipku je skoro zázrak. Přesto se to letos podařilo a druháčci se tak mohli seznámit se životem mravenců. Během krásného dopoledne prozkoumali, čím se živí, zahráli si honičku na mšice a mravence, vyrobili si vlastního mravenečka ze skořápek a nejvíc je bavilo prolézat chodbičky oblíbeného velkého mraveniště zevnitř. Program byl pestrý a vyvážený, část dne jsme strávili v lese a přesto jsme se dozvěděli spoustu zajímavého. Lipko, děkujeme!

    • #jsemlaskavec

    • 7. 11. 2019
    • Ve středu 13. 11. 2019 se ZŠ Jana Babáka společně s dalšími školami napříč Českou republikou zapojí do třetího ročníku Světového dne laskavosti. S podporou parlamentu školy si mohou jednotlivé třídy vymyslet dobrý skutek, který 13. 11. zrealizují. Cílem celé akce je připomenout si, jak jednoduché je druhému člověku udělat radost a jak si laskavost ve společnosti můžeme předávat. Více informací o tomto projektu najdete na webu www.laskavost.cz.

      

      

      

    • Beseda s Ivonou Březinovou

    • 24. 10. 2019
    • Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 k nám přijede jedna z nejvýznamnějších současných autorek pro děti a mládež IVONA BŘEZINOVÁ. Ve dvou blocích představí dětem svou tvorbu, přiblíží své poslední knihy, pohovoří o handicapu a knihách s tím spojených. Děti už mnohé knihy této uznávané autorky znají, povídáme si o nich, další si kupují. Dělá nám radost, když vidíme, že naše děti ČTOU.

    • Chemické laboratoře PdFMU

    • 22. 10. 2019
    • Dne 23.10. se žáci z 8.A zúčastní exkurze do chemických laboratoří Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Na vlastní kůži si sami vyzkouší experimenty, které ve škole z technických důvodů nelze provádět. Budou ve vlastních rukách mít ohnivou kouli, která nepálí, vypěstují si vlastního hada, pokusí se uhasit nehasitelné. Kdo by si to nechtěl vyzkoušet!

    • Exkurze Mikulčice

    • 14. 10. 2019
    • V úterý 15. 10. se sedmými ročníky přesuneme zpět v čase do dob slavné Velkomoravské říše. Žáci budou seznámeni se životem Slovanů v Archeoskanzenu Mikulčice, kde nahlédnou do velkomoravského odívání, šperkařství i každodenního života. Žáci si mimoto vyzkouší psaní hlaholice do voskových tabulek a lukostřelbu. Hradiště Mikulčice je jedinečné svou rozlohou až 50 ha a dochovanými základy knížecího paláce a dvanácti kamenných kostelů. Mikulčice jsou také místem možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje.

    • Velká ekologická přestávka

    • 14. 10. 2019
    • V pondělí 14.10. se o velké přestávce mohou žáci 2. stupně zapojit do ekologického soutěžení pomocí aplikace Kahoot! Soutěž bude připravena v učebnách 6.C, 9.A, 8.C. Mobily s sebou :o) !

    • Sběr baterií

    • 14. 10. 2019
    • V týdnu od 14.10. do 18.10. 2019 bude na ZŠ Jana Babáka probíhat sběr použitých baterií, které mohou žáci odevzdávat do označených krabic na vrátnici a v jednotlivých patrech školy.

    • Den jazyků

    • 10. 10. 2019
    • V pondělí 4. listopadu 2019 proběhne na naší škole oslava Dne jazyků. Žáci 2. stupně připraví pro své mladší spolužáky dvouhodinový program. Během programu se děti seznámí s anglicky a německy mluvícími zeměmi, slovní zásobou s podzimní tematikou, zahrají si hry, zazpívají anglické písničky. Možná nebude chybět ani ochutnávka cizích pokrmů. Děti z 1. a 2. stupně naší školy se při společné aktivitě lépe seznámí a v mnoha případech navážou spřátelené třídy i celoroční spolupráci.

    • Hudební a jazykové soustředění

    • 10. 9. 2019
    • Na konci září a začátku října se uskuteční tradiční hudební a jazykové soustředění. Hudební soustředění proběhnou jako již tradičně v RS Lorien v Nekoři v Orlických horách. Pěvecký sbor Perličky II (starší přípravné oddělení) se soustředění zúčastní ve dnech 23. - 27. 9., ROSA (koncertní sbor) pak od 27. 9. do 4. 10. 2019.

     Jazykové soustředění proběhne od 29. 9. do 4. 10. 2019 v Češkovicích u Blanska a zúčastního se ho především žáci sedmých tříd.

    • Adaptační kurzy šestých tříd

    • 10. 9. 2019
    • Ve dnech 9. - 11. 9. 2019 se žáci šestých tříd účastní adaptačního kurzu. Jeho program je zaměřen na mezilidské vztahy, komunikaci, sebepoznání a další oblasti vzájemného soužití.

    • Koncertní sbor Rosa v Řecku

    • 4. 6. 2019
    •                Ve dnech 3.-12. května 2019 se uskutečnil zahraniční koncertní zájezd, kterým sbor Rosa navázal na úspěšné turné po Řecku před dvěma lety.

                    Naši zpěváci – žáci pátých až devátých ročníků, vystoupili na koncertech v Soluni a Leptokarii. Repertoár koncertů zahrnoval nejen světové hity skupin Queen, ABBA, Beatles a dalších, ale i lidové písně Moravy a Řecka, které doprovodili čeští i řečtí hudebníci.

                    Vysoká úroveň provedení skladeb zaujala široké publikum místních i zahraničních diváků a koncerty měly veliký ohlas. Naši zpěváci byli přijati a oceněni zastupiteli měst, kde vystupovali. Podařilo se nám navázat spolupráci pro další plánované zahraniční projekty.

                    Kromě zkoušek a vystoupení si mohli naši žáci vychutnat krásu Řecka na výletech lodí, na výšinách Olympu, při prohlídce Soluně a užili si i odpočinek na mořské pláži.

                    Těší nás, že můžeme našim žákům zprostředkovat radost z hudby i úspěch z vystoupení na koncertech a hudebních projektech v zahraničí.

      

    • Cambridgeské zkoušky

    • 30. 4. 2019
    • Dne 14. 6. 2019 se budou na naší škole opět konat Cambridgeské zkoušky YLE - Starters, Movers, Flyers. Každý účastník obdrží mezinárodní certifikát, ve kterém bude zaznačena úroveň dosažených znalostí. V případě dotazů kontaktujte vyučující angličtiny.

    • Atletický duben na ZŠ Jana Babáka

    • 30. 4. 2019
    • V uplynulém měsíci se žáci naší školy účastnili dvou atletických závodů.

     Štafetový pohár byl určen pro žáky druhých až pátých tříd. Jednalo se o štafety 8 x 100 metrů a smíšené štafety 8 x 200 metrů. V tomto okresním kole vybojovali naši malí sportovci bronzové medaile.

     Dalším závodem byl přebor města Brna v atletickém trojboji čtvrtých a pátých tříd. ZŠ Jana Babáka reprezentovali tito žáci: Adriana Tejralová, Markéta Jílková, Dan Soják a Dominik Horyna. Ve velké konkurenci 18-ti závodících škol vybojovali naši reprezentanti první místo a stali se pro letošní rok mistry Brna. Tímto vítězstvím si naše škola zajistila postup na krajské finále, které se koná v závěru května na ZŠ Laštůvkova.

     Všem reprezentantům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

     (L. Grossová, P. Pilátová, R. Schöller – učitelé TV)

    • English Jungle

    • 2. 5. 2019
    • 11. dubna 2019 se dva naši žáci, Andrea Jelínková a Tadeáš Doleží, zúčastnili 19. ročníku anglické soutěže English Jungle. Ve velké konkurenci oba dva dosáhli hezkých výsledků. Tadeáše dokonce dělil jenom jeden bod od třetího místa! Andy & Teddy, congratulations! 

    • ISIC scholar

    • 31. 8. 2018
    • Nabízíme pro naše žáky možnost pořízení karty ISIC scholar. Více informací a přihlášku naleznete v sekci Dokumenty+formuláře (soubor "ISIC scholar") nebo kliknutím na odkaz níže.