• Učitel na 1.stupni připraví pro žáky samostatnou práci z různých předmětů, většinou do 2 hodinového bloku 1x za týden. Žáci po krátké instruktáži plní úkoly v pořadí, které jim vyhovuje. Pracují ve dvojicích, samostatně nebo skupinkách. Osvědčila se práce nejen ve třídách, ale i na různých stanovištích, chodbách, kde jsou prováděny i praktické činnosti (pokusy, měření).

    V 1. třídě se zpočátku začíná s jedním úkolem, postupně se přidává až na tři. Splněné úkoly žáci odloží a označí barevnými magnety, špendlíky (dle předmětů) na určenou tabuli. Tak má učitel přehled o práci každého žáka. V době, kdy žáci pracují, může učitel věnovat pozornost jednotlivým žákům podle potřeby. Po splnění povinných úkolů si žák volí další činnost (čtení, kreslení, skládání, stavebnice…) podle svého zájmu a zaměření nebo tzv. extra nepovinný úkol navíc (rébusy, hlavolamy…).

    Na závěr daltonského bloku žáci i učitel ústně práci zhodnotí, po individuální kontrole potom učitel rozdá body. Žáci se za body posunují na tzv. daltonském metru nebo si vybarvují políčka obrázku. Pracovní listy si zasunou podle barev a předmětů do svých fólií v šanonech, které zůstávají ve třídě. Dalton je také propojen s celoročními projekty jednotlivých tříd.

    Žáci jsou při této práci samostatní, tvořiví, dokáží vyhledat podstatné informace, orientovat se v textu, pracují s knihou, učebnicí, encyklopedií, mapou, sestavují referáty, procvičují si a upevňují učivo.