• Na 2. stupni daltonská výuka plynule navazuje na zkušenosti a dovednosti žáků z prvního stupně. Do výuky je zařazována dle uvážení jednotlivých pedagogů.

        Práce v daltonských hodinách je velmi různorodá, např. skupina společně vypracovává obsáhlejší úkol nebo jednotlivě každý vypracovává svůj pracovní list, popřípadě je zadán dlouhodobější úkol, kdy si žák musí rozvrhnout a naplánovat práci tak, aby měl dílčí úkoly splněny k určeným kontrolním datům. V každém pracovním listě je vždy v závěru prostor k hodnocení vlastní práce nebo práce celé skupiny.

        Žáci mají možnost využívat školní knihovnu i wi-fi síť.