• Hudební soustředění Nekoř v Orlických horách – termíny na školní rok 2018/2019

    Sbor Perličky II: 24.9.- 28.9. 2018

    Sbor Rosa:        28.9. – 5.10. 2018

     

    1. ročník

    Pěvecký sbor HVĚZDIČKY

    Mgr. Veronika Novosádová, PhD.

    2x ročně veřejné vystoupení

    2. ročník

    Pěvecký sbor PERLIČKY I

    Mgr. Veronika Novosádová, PhD.

    2x ročně veřejné vystoupení

    3.-4. ročník

    Pěvecký sbor PERLIČKY II

    Mgr. MgA. Bc. Michal Jančík, Mgr. Hana Šatná

     

    Týdenní hudební soustředění – Nekoř

    Vícehlasý zpěv

    Spolupráce s dramatickým seminářem

    2x ročně veřejné vystoupení

    5.-9.ročník

    Pěvecký sbor ROSA

     

    - výběrový na základě výsledku postupové zkoušky ve 4. ročníku

    Mgr. MgA. Bc. Michal Jančík, Mgr. Hana Šatná

    Týdenní hudební soustředění – Nekoř

    Vícehlasý zpěv, sólový zpěv

    Spolupráce s dramatickým seminářem, ZUŠ Orchidea, externími hudebníky

    2x ročně veřejné vystoupení

    Zahraniční zájezdy