• V rámci náboru žáků do 1. ročníků spolupracujeme s mateřskými školkami. Pravidelně zveme děti z okolních mateřských škol (MŠ Chodská 5, 
   MŠ Chodská 15, MŠ Plovdivská) na tyto aktivity:
   
    
   PROSINEC:
   Divadelní představení žáků ZŠ za účasti dětí MŠ

   místo konání: jídelna ZŠ

    
   BŘEZEN:
   Školákem nanečisto
   
    
   KVĚTEN:
   "Den Země" (plnění tematicky zaměřených úkolů na jednotlivých stanovištích)
    
   místo konání: školní hřiště ZŠ
   
    
   ČERVEN:
   Pohádkové představení dramatického kroužku
    
   místo konání: jídelna ZŠ