• 7.C  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Sylva Trebulová