• 5.A  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Ludmila Hénková