• 2.B  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. Alena Přikrylová