• 9.B  
      Třídní Učitelka:
      Mgr. jana Jourová