• ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST A ONLINE REZERVACE TERMÍNU
    
   Podmínkou zápisu je vyplněna žádost. Tuto žádost získáte na adrese https://zapisdozs.brno.cz. Tato registrace (číselný identifikátor) je podmínkou 
   pro evidenci Vaší přihlášky u nás ve škole. Zároveň při generování žádosti klikněte na tlačítko Rezervační systém zapsání rezervace do konkrétního 
   termínu na naší škole.
    
    
   ELEKTRONICKÉ VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTI
    
   Postupujte tímto způsobem:
    
   1. Navštivte úvodní stránku https://zapisdozs.brno.cz
    
   2. Zadejte číslo pojištěnce dítěte a stiskněte tlačítko [Pokračovat]
    
   3. V případě, že jste cizinec a nemáte průkaz zdravotní pojišťovny, pokračujte klikem na odkaz "Nemám číslo pojištěnce dítěte?".
    
   4. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí, pro zadání údajů dítěte a zákonných zástupců.
    
   5. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku "žádosti o přijetí", kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít nebo 
   stáhnout žádost ve formátu PDF.
    
   6. Po stisku tlačítka se dostanete na formulář, kde je možné upravovat data a znovu uložit.
    
   Zkontrolujte číslo žádosti (pravý horní roh stránky). Pokud máte nějaký důvod na vygenerovaných žádostech o různé číslo, odešlete do základních 
   škol pouze jednu verzi s žádostí o totožnost.
    
   Opětovný přístup k údajům dítěte můžete chránit dodatečným zadáním vlastního hesla.
    
    
    
   Získání žádosti o přijetí:
    
   Elektronické vydání žádostí - výhodou je vytvoření žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách.
      
   K vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte do 1. ročníku budete vyzváni popř. Vám bude zasláno poštou.