• Mnozí rodiče se snaží připravit dítě na nástup do školy tím, že ho učí předem číst, psát a počítat.Zaměřit by se přitom měli spíše na něco jiného.

   1. Naučte ho sebeobsluze

   Školák by se měl umět sám dobře a rychle obléknout, obout, zavázat si boty, umět se obsloužit na WC i v koupelně a najíst se příborem.

   1. Podporujte samostatnost

   Nechte dítě, ať si samo koupí v obchodě vybranou věc. Zatímco určitý ostych je normální, je třeba, aby se dítě nebálo vyjádřit před cizími lidmi a o něco požádat. Samozřejmostí by mělo být i zapamatování vlastní adresy.

   1. Neučte dítě v předstihu

   Nemá smysl dítě předem učit číst a psát nebo počítat, pokud o to samo nejeví zájem. Mohlo by se pak ve škole nudit. Nesrovnávejte je s ostatními, to, že to některé děti umí neznamená, že budou mít ve škole stále náskok.

   1. Zkoušejte znalosti nenápadně

   Můžete s dítětem procvičovat dovednosti, které jsou předstupněm školního učiva. Nedávejte mu vysloveně například matematické příklady, ale počítejte třeba jablka a hrušky nebo bonbóny.

   1. Rozvíjejte komunikační dovednosti

   Hodně si s potomkem povídejte, aby se naučil vyjadřovat své pocity i vyprávět své zážitky, čtěte mu a chtějte po něm, aby svými slovy převyprávěl obsah čteného textu.

   1. Procvičujte jeho jemnou motoriku

   Psaní půjde spíše dětem, které nemají problémy s jemnou motorikou – jejímu rozvoji pomůžete, když bude dítě hodně kreslit, modelovat, stříhat a navlékat korálky.